3d-board

האדריכלים שלנו

אנו בחברת טופ קרמיקה מציעים שירות ייחודי לאדריכלים העובדים עימנו באופן קבוע. מדובר בשירות להרשמה לאדריכלים להצגת העבודות השונות שנעשו באמצעות החומרים שנקנו אצלנו בחברה.
אנחנו עובדים עם מכירה של לקוחות פרטיים וגם לקוחות אדריכלים שעושים עיצוב ודירות. האתר שלנו מכיל תיק עבודות של אדריכלים שונים שעובדים עימנו, לכל אדריכל יש אופציה לפרסם תיק עבודות משלו וכך לקבל פרסום נוסף על גלי הרשת ובמה לחשיפה גבוה יותר.
כל אדריכל המעוניין בשירות זה ועובד איתנו מוזמן ליצור קשר, ולאחר קבלת הרשאה הוא יכול להכניס את תיק העבודות שלו לאתר.